Avloppsproblem

Två av radhusen mot Mallens tak har varit drabbade av felaktigt installerade avloppsrör, vilket lett till att gråvatten läckt ut i bostaden och orsakat betydande skada. I ett hus har det dessutom konstaterats att avloppet varit illa installerat, dock utan att det så långt hade lett till läckage. Mot denna bakgrund, pågår… Fortsätt Läsa

Årsstämma

Vid årsstämman 1 juni omvaldes den sittande styrelsen. Vid det efterföljande informella samtalet var alla deltagare eniga om att det är av yttersta vikt att föreningen förbereder sig väl inför den kommande tvåårsbesiktningen av fastigheten. Styrelsen kommer att under de närmaste månaderna fokusera på att skaffa sig en fullständig bild… Fortsätt Läsa

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Stjärnkikaren

Tid: Torsdag 1 juni, kl. 19:00 Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Moodis, Evenenmangsgatan 11,169 56 Solna Dagordning: 1.     Stämmans öppnande 2.     Fastställande av röstlängd 3.     Val av ordförande vid stämman 4.     Anmälan om ordförandes val av protokollförare. 5.     Godkännande av dagordning 6.     Val av två personer… Fortsätt Läsa

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med april 2017 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare, BoNea, som tar över från Peab Bostad. Alla medlemmar bör ha fått avier för årsavgiften från BoNea för andra kvartalet 2017 samt information från BoNea om bytet. Därutöver har nu alla medlemmar tillgång till BoNeas webportal som innehåller relevant information… Fortsätt Läsa