Kallelse till stämman 2023

BRF Stjärnkikaren – Kallelse till årsstämma 2023 Tid: onsdag 14 juni, kl.18:30 Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste. Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna Dagordning Mer information om punkt 17 a. Beslut om fastställande av nya stadgar: Stadgarna är det viktigaste styrdokumentet för bostadsrättsföreningar. Att ha uppdaterade och ändamålsenliga stadgar är därför viktigt… Fortsätt Läsa

Stämman 2023

InformationFöreningsstämma 2023Brf StjärnkikarenTid: Onsdag 14 juni, kl.18:30Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste.Evenemangsgatan 11 169 56 SolnaPå föreningens hemsidawww.stjarnkikaren.sekommer fortlöpande handlingar att läggas ut som dagordning,årsberättelse etc.Välkomna!Styrelsen

Valberedningen Informerar!

Hej alla grannar i BRF Stjärnkikaren, Valberedningen har inför sommarens föreningsstämma inlett sitt arbete med att se över kandidater till styrelsen och vill därför öppna upp för intresserade boende att anmäla sitt intresse. En väl fungerande och livskraftig styrelse är synnerligen viktig för alla medlemmar. Vår boendemiljö, vår ekonomi och… Fortsätt Läsa

El-stödet

El-stödet i Sverige har betalts ut till dem privat personer som står på abonnemanget. Då vi i vår förening har ett gemensamt abonnemang så är det en juridisk person som står på vårt abonnemang. Än har det inte kommit något el-stöd till juridiska personer i Sverige.  Det är inte alltid… Fortsätt Läsa

Avstängning i Garaget på MOS

Uppdatering! Genomförandet blir följande.Infartsporten från Råsta Strandväg öppnas inte till -2 den 21/2 utan hänvisar bilarna till -1 på morgonen.Så fort ytan är tom genomförs kalibreringen och är resultatet som förväntat tar vi bort alla avspärrningarså fort som möjligt.Platserna kommer att vara öppna igen senast vid 10:00. Förhoppningsvis mycket tidigare…. Fortsätt Läsa

Planerad Golv vård

Evenemangsgatan 8 I trapphus och hisshallar kommer vi ha golvvårdPå Torsdag 2022-12-15 från 23:00 till 04:00 på Fredag morron.Då kan man inte beträda golven, mer än i nödsituationer.Radhusen kan använda port 6, lägenheterna måste planera så att dom inte behöver in/ut under denna tid. MVHTommy Vicevärd