Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Stjärnkikaren

Tid: Torsdag 1 juni, kl. 19:00 Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Moodis, Evenenmangsgatan 11,169 56 Solna Dagordning: 1.     Stämmans öppnande 2.     Fastställande av röstlängd 3.     Val av ordförande vid stämman 4.     Anmälan om ordförandes val av protokollförare. 5.     Godkännande av dagordning 6.     Val av två personer… Fortsätt Läsa