Medlemsansökningar

Vid ansökan om medlemskap och/eller utträde i Brf Stjärnkikaren tillämpas följande tillvägagångssätt:

1. Skriftlig ansökan om medlemskap och/eller utträde skickas till ekonomisk förvaltare.

    Vid försäljning av bostadsrätt hanterar mäklaren normalt sett detta.

2. Ekonomisk förvaltare beställer kreditupplysning på samtliga ansökanden.

3. Ekonomisk förvaltare kontaktar medlemskapshanterare samt tillhandahåller ansökningshandlingarna i punkt 1 och 2.

4. Kompletterande handlingar kan begäras in om medlemskapshanterare anser att beslutsunderlaget inte är tillräckligt.

    Exempelvis kan anställningsintyg begäras.

5. När handlingarna anses vara tillräckliga kan styrelsen fatta ett beslut.

    Beslut fattas normalt sett inom 36 timmar.

6. Medlemskapshanterare meddelar beslutet till ekonomisk förvaltare samt andra intressenter som begärt det i ansökningshandlingarna.

7. Ekonomisk förvaltare meddelar beslutet till den som inkommit med ansökningshandlingarna samt ansvarar för uppdatering av medlemskapsregister.

Detta är en förenklad beskrivning av Brf Stjärnkikarens rutin för medlemskapsansökningar samt exempel för de vanligaste fallen. Kontakta styrelsen om du är intresserad av den kompletta rutinen.

Comments are closed.