Garage

Vi som bor på Evenemangsgatan kan få hyra plats i Mall Garaget.

 • Nu går det att teckna avtal och då vänder man sig till Linnea Burman enligt nedan.
 • 1900kr/mån för 24/7
 • Finns också en variant med söndag 17.00 till lördag 10.00 för 1200kr/mån, men då skall man vara medveten om att den inte går att kombinera med lojalitets/besöksparkering under den tid då avtalet inte gäller
 • Det kommer att finnas en skrivelse om att URW förbehåller sig rätten att om så krävs anvisa viss zon under viss tid för att möjliggöra städning – så är inte fallet i startläget men kan komma att bli om städning blir problematisk pga ökat antal parkerade bilar nattetid
 • Till våren kommer det att finnas möljighet att arbeta fram ett alternativ för MC för dem som är intresserade
 • Placering kommer att vara fri på plan -2 dvs markplan längs Evenemangsgatan
 • Inpassering kommer att kunna ske med blipp via samtliga ingångar till garaget från Evenemangsgatan
 • Avtalet kommer att gälla löpande med tre månaders rullande uppsägningstid
 • Exakta villkor utöver dessa huvudpunkter framgår av avtalet, skickas för elektronisk signering via Docusign. Du får ett meddelande när det är din tur att signera.
 • En passertagg hämtas på Click and Service. Och länk från Autopay via mail som är kopplat till tillståndet, här registrerar ni de bilar som ni önskar att tillståndet ska gälla för.
 • Notera att parkeringstillståndet inte kommer börja gälla innan centrumledningen mottagit signerat avtal och lagt in ett parkeringstillstånd på angiven mailadress
 • Avtalskunden kommer att få en länk via mail kopplat till tillståndet (beskrivning finns i infobladet som lämnas i samband med signering av avtalet)

Intresserade hör av sig till

info.Westfield mall of scandinavia
info@westfieldmallofscandinavia.se

För- och efternamn
Adress
Personnummer
Mail
Telefonnummer
Önskat startdatum

Comments are closed.