Postfack

Postfack

På entréplan finns ett postfack till var och en av lägenheterna, där posten ämnas. Utanför varje dörr sitter det en tidningshållare där morgontidningen kanlämnas. Tänk på att avbeställa tidningen eller be en granne ta hand om tidningen då du är bortrest.

Om märkning av namnskylt

Om du vill ändra namn på brevlåda, namntavla.
Fyll i detta formulär.

Spärra adressändring 

Genom att spärra obehörig adressändring kan du försvåra för bedragare att ändra din adress genom att ange för Skatteverket att e-legitimation krävs:
http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2016/nyheter/skyddadinadressmot…

Undvik adresserad reklam

Att stoppa all adresserad reklam är mycket svårt, men för att begränsa flödet finns några enkla åtgärder.
NIX adresserat: https://nixa.nixadresserat.se/

Statens personadressregister: https://www.statenspersonadressregister.se/root/dina-personuppgifter/rek…

Postkodlotteriet: https://www.postkodlotteriet.se/Kontakta-oss/Sparra-reklamutskick.htm

Comments are closed.