Ändra namn i våningsregistret

Vi byter system till Porttelefon, så nu behöver vi uppgifter på alla som bor och skall kunna nås via porttelefonen. Sedan när allt är uppdaterat så kan man här ändra uppgifter. Så som att lägga till och ta bort boende, ändra namn eller telefonnummer om man byter namn eller telefon.
Och om boende i bostaden skall synas i porttelefon samt  gå att nå,
så måste både namn och telefonnummer anges för personen.  
Observera att ditt telefonnummer inte syns i porttelefonen.
Ange vilken lägenhet det gäller.
Porttelefonen är avstängd på natten.     Form in English

Comments are closed.