Vill du förbättra din boendemiljö?

I så fall är du välkommen att anmäla intresse för       Brf Stjärnkikarens styrelse 2020/2021! Styrelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av fastigheten och som medlem här har du stora möjligheter att påverka ditt och dina grannars boende. Låter det intressant? För mer information kontaktar du Magnus Erenrot, bostad D27                                                … Fortsätt Läsa

Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas till ordinarie stämma i bostadsrättsföreningen Stjärnkikaren Tid: Måndag 8 juni 2020 kl 19:00Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Modis, Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna Dagordning enligt följande: 1. Stämmans öppnande2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (dvs fastställande av röstlängd)3. Val av ordförande vid stämman4. Anmälan om ordförandes… Fortsätt Läsa