INFORMATION

Till alla medlemmar i BRF Stjärnkikaren This message will follow in English. Tyvärr måste styrelsen meddela att, på grund av kraftigt höjda räntor på våra lån, från och med 2024-01-01 blir vi tvingade att höja månadsavgiften med 30 %. Trots den höjning på 10% som vi redan genomfört, samt den… Fortsätt Läsa