Ändra i boenderegistret

I vårt system med Porttelefon, så behöver vi uppgifter på alla som bor och skall kunna nås via porttelefonen. Här kan man här ändra uppgifter. Så som att lägga till och ta bort boende, ändra namn eller telefonnummer om man byter namn eller telefon. Och om boende i bostaden skall synas i porttelefon samt  gå att nå, så måste både namn och telefonnummer anges för personen.  Observera att ditt telefonnummer inte syns i porttelefonen.
Ange vilken lägenhet det gäller.
Porttelefonen är avstängd på natten.

Comments are closed.