Installation av solceller!

I enighet med diskussioner och beslut vid Brf Stjärnkikarens föreningsstämmor 2018 och 2019 har frågan om installation av solceller på föreningens tak utretts, upphandling genomförts och slutligen har en leverantör valts av styrelsen. Sol kompaniet kommer att installera ett system där: Har du frågor eller funderingar? Kontakta Magnus Larsson, bostad… Fortsätt Läsa

Markiser

Styrelsen har på medlemmarnas önskan tagit fram en riktlinje för markiser. Styrelsen har valt Markishuset som leverantör, och en markisväv i ljusgrå färg. Då terrassmarkiserna måste levereras med kranbil så är det fördelaktigt att medlemmar som är intresserade av markiser, gör sitt inköp i en samlad leverans, då blir kostnaden… Fortsätt Läsa