Installation av solceller!

I enighet med diskussioner och beslut vid Brf Stjärnkikarens föreningsstämmor 2018 och 2019 har frågan om installation av solceller på föreningens tak utretts, upphandling genomförts och slutligen har en leverantör valts av styrelsen.

Sol kompaniet kommer att installera ett system där:

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Magnus Larsson, bostad D28, magnus.larsson.mail@gmail.com.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Stjärnkikaren genom Magnus Larsson

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *