Manöverpaneler i radhus.

Vid garantibesiktningen, uppdagades det att det saknades manöverpaneler till vissa av radhusens ventilationsaggregat. Dessa är nu på gång att Monteras/installeras. OBS! Gäller bara Radhusen. Info från Peab: Nu har vi beställt av vår underentreprenör Bravida att dom ska montera dom manöverpaneler till ventilationsaggregaten som är lösa och där det saknas ska… Fortsätt Läsa