Lyft av materiell upp på radhustaken torsdag-fredag

Installationen av solceller har kommit till det moment därsolcellsmoduler och montagesystem ska lyftas upp påradhustaken. Då detta sker med en lyftkran, så pass stor attEvenemangsgatan måste spärras av, kommer rörligheten iområdet att begränsas.Solna stad ger endast tillstånd för avspärrningar kvällen/nattenmot städdagar i de tidsintervall då bussarna ej trafikerar gatan.Därför kommer… Fortsätt Läsa

Snöskottning radhustak

Under tisdag-onsdag denna vecka (v7) kommer radhustaken attskottas fria från snö. Detta är ett förberedande moment tillinstallationen av solceller på radhustaken.Det kommer att finnas en skottningsvakt för att varna och hjälpaboende att ta sig förbi där skottning pågår.