Valberedningen

Hej alla grannar i BRF Stjärnkikaren,

Valberedningen har inför sommarens föreningsstämma inlett sitt arbete med att se över kandidater till styrelsen och vill därför öppna upp för intresserade boende att anmäla sitt intresse.

En väl fungerande och livskraftig styrelse är synnerligen viktig för alla medlemmar. Vår boendemiljö, vår ekonomi och vår allmänna trivsel i föreningen är i hög grad beroende av styrelsens agerande. Därför är det alltid relevant att försöka komponera en så stark och balanserad styrelse som möjligt.

Om du har erfarenheter, intressen, kompetens som du vill använda för ditt och allas vårt bästa genom att engagera dig i styrelsearbetet så ber vid dig höra av dig enligt nedan. Stämman hålls traditionellt sent maj / tidigt i juni (utlysning sker separat enligt stadgarna) men för att ha gott om tid att bearbeta förslag på styrelse så önskar valberedningen att intresserade hör av sig senast 30 april.

Intresseanmälan behöver innehålla: Namn, mail, telefon, bostadsnummer samt en kort beskrivning av erfarenheter och kompetenser som kan komma till nytta i styrelsearbetet.

Anmälan skickas till båda nedanstående adresser.

Fredrik Westlund: pfwestlund@gmail.com

Jamal Khalilnejad: khalilnejad.jamal@gmail.com

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *