Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 med mera

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Stjärnkikaren Tid: Onsdag 13 juni, kl. 18:30 Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Moodis, Evenenmangsgatan 11,169 56 Solna Dagordning: 1     Stämmans öppnande 2     Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (dvs fastställande av röstlängd) 3    Val av ordförande vid stämman 4    Anmälan om ordförandes val… Fortsätt Läsa