Avloppsproblem

Två av radhusen mot Mallens tak har varit drabbade av felaktigt installerade avloppsrör, vilket lett till att gråvatten läckt ut i bostaden och orsakat betydande skada. I ett hus har det dessutom konstaterats att avloppet varit illa installerat, dock utan att det så långt hade lett till läckage. Mot denna bakgrund, pågår… Fortsätt Läsa

Årsstämma

Vid årsstämman 1 juni omvaldes den sittande styrelsen. Vid det efterföljande informella samtalet var alla deltagare eniga om att det är av yttersta vikt att föreningen förbereder sig väl inför den kommande tvåårsbesiktningen av fastigheten. Styrelsen kommer att under de närmaste månaderna fokusera på att skaffa sig en fullständig bild… Fortsätt Läsa