Årsstämma

Vid årsstämman 1 juni omvaldes den sittande styrelsen.

Vid det efterföljande informella samtalet var alla deltagare eniga om att det är av yttersta vikt att föreningen förbereder sig väl inför den kommande tvåårsbesiktningen av fastigheten. Styrelsen kommer att under de närmaste månaderna fokusera på att skaffa sig en fullständig bild av de fel och problem som medlemmar har noterat och/eller anmält.

Som ett första steg uppmanade stämman de medlemmar som haft eller har problem och varit i kontakt med Peab om dessa, att sända ett mail till föreningen med en redogörelse för vad som hänt.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *