Avloppsproblem

Två av radhusen mot Mallens tak har varit drabbade av felaktigt installerade avloppsrör, vilket lett till att gråvatten läckt ut i bostaden och orsakat betydande skada. I ett hus har det dessutom konstaterats att avloppet varit illa installerat, dock utan att det så långt hade lett till läckage. Mot denna bakgrund, pågår för närvarande ett projekt att kontrollera ett antal bostäders avlopp.

Då ett antal medlemmar den senast månaden noterat en avloppslukt vid radhusen, vill styrelsen uppmana alla i föreningen att vara uppmärksam på avloppslukt eller misstänkta läckage och informera föreningen om eventuella misstankar om problem.

PS: Glöm för övrigt inte att kontrollera era golvbrunnar i badrummen då och då. De är enkla att rengöra och regelbunden tillsyn minskar risken för dålig lukt. Instruktioner under Skötselanvisningar. DS.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *