GEMENSAM SNÖRÖJNING

Bästa medlem i BRF Stjärnkikaren, Inför vintern 2020-2021 har styrelsen diskuterat hur snöröjning och halkbekämpning bäst skall lösas på radhusplan 8. Förslaget är att de boende gemensamt ansvarar för detta. En professionell tjänst från en leverantör är förhållandevis dyr och inte alltid ändamålsenlig eftersom skottning och saltning kommer till stånd… Fortsätt Läsa