GEMENSAM SNÖRÖJNING

Bästa medlem i BRF Stjärnkikaren,

Inför vintern 2020-2021 har styrelsen diskuterat hur snöröjning och halkbekämpning bäst skall lösas på radhusplan 8.

Förslaget är att de boende gemensamt ansvarar för detta. En professionell tjänst från en leverantör är förhållandevis dyr och inte alltid ändamålsenlig eftersom skottning och saltning kommer till stånd för sent efter snöfall eller frost.

Om alla grannar, i samband med att man skottar direkt utanför sin egen ingång, även skottar ytterligare en viss yta på väg mot utgångarna så kan vi lösa vårt behov gemensamt.

Styrelsen kommer även att ställa hinkar med salt vid utgångarna till trapphusen. Även här uppmanas de boende att vid behov strö salt längs sträckan fram till den egna porten.

Vid särskilt ymniga snöfall behövs eventuellt en större gemensam ansträngning. I så fall ansvarar styrelsen för att planera och genomföra en sådan tillsammans med övriga boende på frivillig basis.

Vänligen

Styrelsen

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *