Ordinarie stämma 2018

Ordinarie stämma i Brf Stjärnkikaren hölls 13 juni. Protokoll från stämman kommer att publiceras på hemsidan när det är justerat. Till ny styrelse valdes: Mattias Bengtsson (omval) Ledamot Amanda Carlsson (omval) Ledamot Anita Carlström (omval) Ledamot Robert Öberg (omval) Ledamot Jonas Song Zakrisson (omval) Ledamot Jamal Khalil Nejad (omval) Suppleant… Fortsätt Läsa

Den nya dataskyddsförordningen – GDPR

Föreningen är skyldig enligt lag att föra medlems‐ och lägenhetsförteckning. Denna plikt går enligt lagen före GDPR. Uppgifterna skall sparas i evig tid eller så länge som föreningen finns och därefter i ytterligare sju år. Dock skall föreningen inte lagra fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt… Fortsätt Läsa