Ordinarie stämma 2018

Ordinarie stämma i Brf Stjärnkikaren hölls 13 juni. Protokoll från stämman kommer att publiceras på hemsidan när det är justerat.

Till ny styrelse valdes:

  • Mattias Bengtsson (omval) Ledamot
  • Amanda Carlsson (omval) Ledamot
  • Anita Carlström (omval) Ledamot
  • Robert Öberg (omval) Ledamot
  • Jonas Song Zakrisson (omval) Ledamot
  • Jamal Khalil Nejad (omval) Suppleant
  • Tahere Kaveh (omval) Suppleant

Till ny valberedning valdes:

  • Kajsa Lisa Wallin (omval) Sammankallande
  • Magnus Larsson (nyval)

Stämman biföll styrelsens proposition om eventuell installation av solceller, men betonade vikten av att föreningens medlemmar hålls informerade om styrelsens utredning om förutsättningarna samt om ett eventuellt beslut att installera solceller.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *