Passersystem m.m.

Information 2018-10-16          Nu är nya passersystemet igång på både 6an och 8an.     Ditt namn skall nu synas på Postbox, Våningsregistret, och porttelefon. VIKTIGT! Om du av någon anledning inte vill synas i någon av dessa enheter så måste ni meddela oss om detta så att… Fortsätt Läsa

Manöverpaneler i radhus.

Vid garantibesiktningen, uppdagades det att det saknades manöverpaneler till vissa av radhusens ventilationsaggregat. Dessa är nu på gång att Monteras/installeras. OBS! Gäller bara Radhusen. Info från Peab: Nu har vi beställt av vår underentreprenör Bravida att dom ska montera dom manöverpaneler till ventilationsaggregaten som är lösa och där det saknas ska… Fortsätt Läsa