Manöverpaneler i radhus.

Vid garantibesiktningen, uppdagades det att det saknades manöverpaneler till vissa av radhusens ventilationsaggregat. Dessa är nu på gång att Monteras/installeras. OBS! Gäller bara Radhusen.

Info från Peab: 
Nu har vi beställt av vår underentreprenör Bravida att dom ska montera dom manöverpaneler till ventilationsaggregaten som är lösa och där det saknas ska dom leverera och montera.

Dom kommer att avisera alla boende för att gå in och kolla status i varje hus.

Vi ger varje boende två chanser att göra det möjligt för Bravida att komma in och titta och boende som inte har någon panel monterad har möjlighet att tacka nej till montaget om dom vill.
Bravida ska avisera minst en vecka innan tillträde och minst två veckor mellan tillfällena.Tagged , , . Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *