Den nya dataskyddsförordningen – GDPR

Föreningen är skyldig enligt lag att föra medlems‐ och lägenhetsförteckning. Denna plikt går enligt lagen före GDPR. Uppgifterna skall sparas i evig tid eller så länge som föreningen finns och därefter i ytterligare sju år.

Dock skall föreningen inte lagra fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig enligt GDPR. Det är dock vår ekonomiska förvaltaren som sköter medlems‐ och lägenhetsregistret.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *