Lyft av materiell upp på radhustaken torsdag-fredag

Installationen av solceller har kommit till det moment där
solcellsmoduler och montagesystem ska lyftas upp på
radhustaken. Då detta sker med en lyftkran, så pass stor att
Evenemangsgatan måste spärras av, kommer rörligheten i
området att begränsas.
Solna stad ger endast tillstånd för avspärrningar kvällen/natten
mot städdagar i de tidsintervall då bussarna ej trafikerar gatan.
Därför kommer lyftet att ske denna vecka (v7) mellan
kl 22:00 på torsdag och kl 05:30 på fredag.

Hela sträckan från T-korsningen Magasinvägen-Pyramidvägen till
T-korsningen Evenemangsgatan-Vintervägen kommer att vara
avstängd och en lyftkran kommer att ställas upp på gatan
utanför port 6 och efter det utanför port 8.
Området under den arbetande lyftkranen, vilket även omfattar
delar av radhusgången, kommer att spärras av. Var därför
mycket försiktig och följ anvisningarna av säkerhetspersonalen
på plats om du behöver röra dig i området under denna tid.
Materiell kommer att lossas på taken ovanför radhusen D21, D31,
D33, E21, E31 och E33. Enligt utföraren kommer de boende
förhoppningsvis inte att störas då fönstren på lägenheterna och
radhusen samt taken på radhusen är välisolerade.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *