Bakgrund till sänkningen av årsavgiften

Bakgrunden till styrelsens beslut att sänka årsavgiften för borätterna med 35 procent från april 2017 är följande:

I den ekonomiska planen för föreningen från Peab, EP, beräknades driftskostnaderna till drygt 2,0 miljoner kronor.

Enligt utfallet för 2016 blev driftskostnaderna 1,7 miljoner kr, dvs drygt 300 000 kr mindre än EP.

Vad gäller avskrivningar, utgår EP från att det ackumulerade resultatet skall utvecklas negativt över åren med en rak avskrivningsplan på 120 år. Avskrivningen per år blir då 2,2 miljoner kr.

Föreningens lån omfattar 70 miljoner uppdelade på tre lån. Snitträntan i dag är en procent. Räntan per år blir därmed 700 000 kr jämfört med den i EP beräknade räntan på 2,6 miljoner kr.

Därutöver amorterar föreningen 0,5 procent per år, dvs 350 000 kr.

Föreningens intäkter från årsavgifterna är för närvarande 5,0 miljoner kr.

Styrelsen bedömer att driftskostnaderna kan trimmas och att driftskostnaderna i stort därmed kommer att ligga på ungefär samma nivås som för 2016 de närmaste åren.

Styrelsen bedömer att det är osannolikt att räntan på föreningens lån kommer att stiga markan under de närmast tre åren.

Sammantaget innebär det att det finns ett utrymme att sänka årsavgiften med 35 procent och att samtidigt öka amorteringen på föreningens lån från 0,5 procent till 1,0 procent per år.

Föreningen har ett därutöver ett betydande belopp ”i kassan” på grund av det kraftiga överskottet under 2016 och Q1 2017.

Styrelsen noterade att sänkningen av årsavgiften innebär att högbelånade medlemmar ges ekonomiskt utrymmer för att amortera av egna lån snabbare om de så önskar. Då räntan på bolån för enskilda normalt är betydligt högre än för bostadsrättsföreningar, är det fördelaktigare för medlemmarna att kunna betala av på egna bolån snarare än att betala en högre årsavgift så att föreningen kan amortera av sina lån snabbare.

Samtidigt noterade styrelsen också att årsavgiften är starkt beroende av den framtida utvecklingen på räntan för föreningens lån. (I dag motsvarar föreningens lån cirka tio tusen kronor per kvadratmeter.) På sikt, dvs bortom de närmaste tre åren, är det rimligt att räkna med högre räntor än i dag, vilket sannolikt kommer att göra det nödvändigt att runt 2019-2020 höja årsavgiften.

Ytterligare detaljer om ekonomin kommer att presenteras i föreningens årsrapport som kommer att presenteras inför stämman i maj 2017.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *