Skyfflar

Har i dag beställt två snöskyfflar som kommer placeras på plan 8 port 6 och 8:
Så ni som har insnöade skyfflar i förråd kan låna 🙂 eller när ni i lägenheterna vill komma ut och skotta.

MVH
Tommy
Vicevärd

Avgifts höjning

Information om avgiftshöjning
Bästa medlemmar, 

Inför 2023 har styrelsen beslutat att höja avgiften för bostäderna med 10%. Detta beror främst på tre saker:

– Stigande räntor
– Stigande fjärrvärme- och vattenkostnader
– Stigande elkostnader

Ingen har undgått att det pågår ett krig i Europa och inflationen är den högsta som denna förening har sett.
Den har lett till ökade kostnader och då styrelsen har ansvar för god ekonomi så har vi bestämt att ta detta steg.
Föreningen har god buffert för att kunna ta ut svängarna men vi vill inte tömma våra reserver så en avgiftsjustering behövs för att möta de utmaningar vi står inför 2023.
Vi i styrelsen arbetar med att hålla ned kostnaderna och minimera framtida avgiftshöjningar.
Vi kan dock inte utesluta framtida justeringar på avgiften då ingen med säkerhet kan säga hur länge detta ekonomiska läge kommer att vara.

Vi tog nyligen beslutet att sluta subventionera elkostnaden för medlemmarna. Från och med den 1 september 2022 betalar alla den faktiska kostnaden för den el vi förbrukar. Den investering som föreningen gjorde i solceller kommer inte att användas till att subventionera medlemmarnas elpris utan till att bekosta framtida gemensamma kostnader och investeringar. Elpriset som föreningen betalar till Vattenfall är ett rörligt pris men det pris som medlemmarna kommer att betala blir ett genomsnittligt pris baserat på den faktiska kostnaden för elförbrukning och skatter.
Avier för elkostnader kommer att gå ut separat varje månad en till två månader i efterskott.

Vi har för närvarande en rörlig ränta och strävar efter att binda den på sikt. Men då världsläget redan var oroligt när det var dags för oss att omförhandla våra räntor ansåg styrelsen att det inte var aktuellt

att binda sig till skyhöga räntor när ingen med säkerhet kan säga hur länge detta krig och inflationsläget kommer att fortsätta.

Vi har också upplevt ökad vandalism i föreningen, vilket har medfört ökade underhållskostnader.
För att få bukt med problemet har vi ändrat våra koder och satt upp fler övervakningskameror.

Kostnaden för fjärrvärme kommer att stiga kraftigt de närmaste 3 åren, även vattenkostnaderna kommer att höjas och i tillägg har sophämtningen ökat det senaste året.
Vi jobbar kontinuerligt med de olika avtal vi har och håller er uppdaterade med mer info.
Lite info om skillnaden för föreningen angående el finns på hemsidan.

Mvh Styrelsen

EL Debitering

Som många nu sett så har vi el debitering som är den faktiska kostnaden vi de facto betalar för elen
Det blev en ganska kraftig skillnad mot tidigare, men i slutänden är det vi medlemmar som måste betala alla kostnader. Elen för Oktober blir billigare 1,91:- / kWh.
Ni som känner att det blev en stor höjning, gläd er åt att ni innan fått elen subventionerad.
Men nu måste föreningen ta ut den faktiska kostnaden. Hade vi i september tagit ut gamla priset så hade föreningen fått betala 60967:- och medlemmarna 18851:-, det fattar alla att det inte fungerar i längden!
42115:- hade runnit ur kassan i september!
Fick frågan om hur mycket solceller drar in, Oktober var det 610kWh vi sålde.

Info parkering i MOS

Parkeringslamporna i garaget har renoverats under hösten och de har nu kommit ner till plan -2, som de flesta i BRF nyttjar. Renoveringen kommer att pågå under november månad.Du får gärna hjälpa till med att få ut informationen till de boende samt informera dem om att det vore väldigt uppskattat om de istället kan parkera på plan -1. Om det är några som absolut vill stå kvar på plan -2 så önskar vi i så fall de istället parkerar i zon C.

Åtgärder OVK

Åtgärder på ventilation för att få vår OVK besiktning godkänd
gör att tillträde kommer att behövas enligt nedan.
i Port 6 kommer åtgärder utföras 19/10 och 20/10 Onsdag och Torsdag
i Port 8 20/10 och 21/10 Torsdag och Fredag Detta gäller lägenheterna.
Radhusen kommer troligen att jobbas med från och med onsdag 26/10
mer exakt tid kommer aviseras i nästa vecka.
Detta innebär att ni som inte kan vara hemma, måste lämna låsen i serviceläge,
om det av någon anledning inte går att få tillträde sagda dagar måste ni meddela
mig på tommy@stjarnkikaren.se då detta är obligatoriskt måste vi ha tillträde
till alla lägenheter.
MVH
Tommy
Vicevärd

Dusch Vägg

Hej!
Tänker beställa lister till duschväggar har fått styckepris Magnetlistpar 390:-
Släplist 112:- /st 224:- / par.
Priserna är inklusive moms.
Vi får bättre pris ju fler vi beställer, så jag tänkte kolla intresse ifrån er boende hur många som är intresserade av att köpa nya lister.
Svara gärna till tommy@stjarnkikaren.se så jag får en uppfattning, sedan gör jag ett beställnings formulär som de intresserade kan beställa genom.

Om ni har raka dusch väggar skall släp listen passa om glaset är 6mm
Om jag är rätt informerad så är alla släp lister 90cm sedan kapar man dom i rätt längd.

Tommy Carlström
Vicevärd
087718888

Fasadrenoveringen.

Kära medlemmar,
Fasadrenoveringen har varit en stor fråga i två år och fortfarande 
finns det medlemmar som har missat informationen om varför denna 
fasadrenovering pågår. Med detta brev vill vi från styrelsens sida 
klargöra några av de frågor och funderingar som en del av er har.
Vi kommer inte kunna ge tillfredsställande svar på alla frågor men vi 
ska göra så gott vi kan.
Vid 5-årsbesiktningen upptäckte Peab att fasaden de byggt hade blivit 
fuktskadad pga. undermåligt material från en underleverantör. De tog 
kontakt med underleverantören och kom överens med dess 
försäkringsbolag om att fixa detta åt oss under garantin. Det finns 
många föreningar i Sverige som måste göra om sina fasader och vi hade 
tur att vi inte behövde kämpa för att få det åtgärdat eftersom Peab 
ville åtgärda det utan att vi behövde övertala dem.
Styrelsen informerades av Peab om att de kommer att fixa detta och 
att underleverantörens försäkring skulle stå för kostnaden. I det 
skedet fanns det fyra val för styrelsen. Ett var att låta Peab 
genomföra det under garantin. Ett annat var att sätta sig emot Peab 
och göra om det till en kostnad för föreningen, vilket föreningen 
inte har resurser till och vilket hade lett till höjda avgifter. Ett 
tredje alternativ hade varit att sätta sig emot Peab och inte göra 
något med fasaden eftersom det skulle vara för obekvämt för 
medlemmarna att renovera den. Detta skulle dock leda till högre 
framtida kostnader då fuktskadan bara blir värre samtidigt som 
hälsoriskerna ökar om man lever i en fuktskadad byggnad. Detta var 
inte ett alternativ för oss. Ett fjärde alternativ hade varit att 
låta Peab göra om fasaden under garantin men kräva ersättning.
Efter att ha tittat på lagar och liknande fall som gått till rätten 
blev det tydligt att detta inte var ett aktuellt alternativ heller.
Enligt lagen såsom vi tolkar den har Peab rätt att göra om utsidan 
utan att ge oss kompensation. Att dra Peab inför rätta när lagen är 
på deras sida är heller inget som föreningen har råd med - om vi 
förlorar är det vi medlemmar i föreningen som får ta kostnaden.
Vi kontaktade flera advokater och alla hade samma bedömning, dvs. att 
lagen är på Peabs sida.
Styrelsen valde väg nummer ett då det var den som var bäst för alla. 
Styrelsen informerade under årsstämman för två år sedan om att 
fasadrenoveringen skulle ske.
När ombyggnaden av port 6 inleddes tog både uppstarten och processen 
längre tid än väntat på grund av alla tillstånd som måste vara på 
plats och covidpandemin som lamslog många delar av logistiken. Port 6 
tog nästan ett år. Vi förstår den frustration som flera medlemmar 
uttryckte under förra årsstämman. Att ha sina fönster stängda under 
ett helt år under covid-pandemin var extra svårt då man jobbade 
hemifrån och hade väldigt lite socialt umgänge. Vi förstår att det 
var olyckligt att pandemin kom i vägen och gjorde situationen extra 
svår men det var något som varken Peab eller styrelsen hade kunnat 
förutspå.
För att minska det mänskliga lidandet har Peab och styrelsen kommit 
överens om en mer kontinuerlig dialog mellan Peab och föreningen och 
att man kommer lägga till åtgärder som ska säkerställa att tidsplanen 
hålls bättre denna gång. De kommer framför allt att jobba i flera lag 
så att arbetet kan ske på flera fronter samtidigt.
Peab har informerat om ett möjligt avslut på arbetet mot slutet av 
sommaren eller början av hösten. Som det såg ut under sista mötet så 
står den tidsplanen fortfarande fast.
Allt kan göras bättre, även styrelsens agerande, så när några 
medlemmar hade idéer om hur vi kunde få ersättning från Peab skapades 
en kommitté som fick förhandla med Peab. Tyvärr gav detta inget 
resultat då Peab hänvisade till lagen och sina advokater och vare sig 
föreningen eller de medlemmar från port 6 som ville ha ersättning 
hade tid eller råd att driva ett fall i rätten där vi står på fel 
sida av lagen.
För fasadrenoveringen av port 8 har vi i styrelsen därför fokuserat 
på att få den avklarad så fort som möjligt.
Fasadrenoveringen kommer att ske på det sätt att först byggs en 
ställning. För att inte skada fönster, skydda från damm och för att 
kunna trygga integriteten kommer fönstren tejpas igen med vit plast. 
Sedan kommer väggen att tas bort och det är i detta skede, i början 
av renoveringen, som det blir mest buller. Därefter kommer det 
bakomliggande fasadmaterialet att inspekteras och fuktskadan som 
skett kommer att repareras. Det är denna fas som är mest osäker 
tidsmässigt eftersom det är här man upptäcker skadans omfattning och 
kan göra en mer exakt beräkning av hur lång tid renoveringen kommer 
att ta. Detta steg är det mest avgörande för att arbetet ska vara 
avklarat mot slutet av sommaren eller början av hösten. Efter att man 
åtgärdat fuktskadan kommer man att bygga upp fasaden igen.
Under hela byggtiden kan det förekomma buller men det är mest 
intensivt i början. Man ska ta bort vaser och tavlor från väggarna 
och fönsterbrädorna eftersom vibrationen kan göra att dessa ramlar.
Upptäcks vatten eller sprickor i väggen ska det anmälas till 
styrelsen och Tommy omgående. Det ligger i allas intresse att 
fasadrenoveringen blir gjord. Framför allt är det viktigt att veta 
att man inte är ensam i detta utan att det drabbar oss alla och 
tillsammans ska vi så snabbt som möjligt ta oss ur detta.