Avstängning i Garaget på MOS

Uppdatering!

Genomförandet blir följande.
Infartsporten från Råsta Strandväg öppnas inte till -2 den 21/2 utan hänvisar bilarna till -1 på morgonen.
Så fort ytan är tom genomförs kalibreringen och är resultatet som förväntat tar vi bort alla avspärrningarså fort som möjligt.
Platserna kommer att vara öppna igen senast vid 10:00. Förhoppningsvis mycket tidigare.
21a & 22a kommer garaget vara avstängt ZON E & C på plan -2
23a & 24a kommer garaget vara avstängt ZON E & C på plan -1
Detta gäller från 8:00 på morronen båda dagarna
.

Planerad Golv vård

Evenemangsgatan 8
I trapphus och hisshallar kommer vi ha golvvård
På Torsdag 2022-12-15 från 23:00 till 04:00 på Fredag morron.
Då kan man inte beträda golven, mer än i nödsituationer.
Radhusen kan använda port 6, lägenheterna måste planera så
att dom inte behöver in/ut under denna tid.

MVH
Tommy Vicevärd

OVK Injustering Radhus

På Onsdag börjar injustering i radhus igen.

Onsdag 30/11
Torsdag 1/12
Fredag 2/12

Under dagen i dag 2022-11-28 kommer jag lägga en lapp i er brevlåda, med vilken dag ni är aviserade.

Om den boende inte kan den aviserade dagen, meddela mig på tommy@stjarnkikaren.se

Så får jag försöka flytta om er.

Då det är svårt att veta exakt tid varje radhus tar, så vill in justerarna ha radhus i reserv att besöka om dom hinner mer än de aviserade en dag, så om ni kan lämna lås i serviceläge alla dagarna och meddela mig detta, alternativt om ni är hemma fler än den aviserade dagen, meddela mig så att vi vet att ni kan vara reserv. Vid all kontakt ange ert interna lägenhetsnummer t.e.x. D31

Det blev lite kort varsel, men om vi hjälps åt så kan vi nog få detta genomfört dessa dagar.

MVH
Tommy
Vicevärd
08/771 88 88

Skyfflar

Har i dag beställt två snöskyfflar som kommer placeras på plan 8 port 6 och 8:
Så ni som har insnöade skyfflar i förråd kan låna 🙂 eller när ni i lägenheterna vill komma ut och skotta.

MVH
Tommy
Vicevärd

Avgifts höjning

Information om avgiftshöjning
Bästa medlemmar, 

Inför 2023 har styrelsen beslutat att höja avgiften för bostäderna med 10%. Detta beror främst på tre saker:

– Stigande räntor
– Stigande fjärrvärme- och vattenkostnader
– Stigande elkostnader

Ingen har undgått att det pågår ett krig i Europa och inflationen är den högsta som denna förening har sett.
Den har lett till ökade kostnader och då styrelsen har ansvar för god ekonomi så har vi bestämt att ta detta steg.
Föreningen har god buffert för att kunna ta ut svängarna men vi vill inte tömma våra reserver så en avgiftsjustering behövs för att möta de utmaningar vi står inför 2023.
Vi i styrelsen arbetar med att hålla ned kostnaderna och minimera framtida avgiftshöjningar.
Vi kan dock inte utesluta framtida justeringar på avgiften då ingen med säkerhet kan säga hur länge detta ekonomiska läge kommer att vara.

Vi tog nyligen beslutet att sluta subventionera elkostnaden för medlemmarna. Från och med den 1 september 2022 betalar alla den faktiska kostnaden för den el vi förbrukar. Den investering som föreningen gjorde i solceller kommer inte att användas till att subventionera medlemmarnas elpris utan till att bekosta framtida gemensamma kostnader och investeringar. Elpriset som föreningen betalar till Vattenfall är ett rörligt pris men det pris som medlemmarna kommer att betala blir ett genomsnittligt pris baserat på den faktiska kostnaden för elförbrukning och skatter.
Avier för elkostnader kommer att gå ut separat varje månad en till två månader i efterskott.

Vi har för närvarande en rörlig ränta och strävar efter att binda den på sikt. Men då världsläget redan var oroligt när det var dags för oss att omförhandla våra räntor ansåg styrelsen att det inte var aktuellt

att binda sig till skyhöga räntor när ingen med säkerhet kan säga hur länge detta krig och inflationsläget kommer att fortsätta.

Vi har också upplevt ökad vandalism i föreningen, vilket har medfört ökade underhållskostnader.
För att få bukt med problemet har vi ändrat våra koder och satt upp fler övervakningskameror.

Kostnaden för fjärrvärme kommer att stiga kraftigt de närmaste 3 åren, även vattenkostnaderna kommer att höjas och i tillägg har sophämtningen ökat det senaste året.
Vi jobbar kontinuerligt med de olika avtal vi har och håller er uppdaterade med mer info.
Lite info om skillnaden för föreningen angående el finns på hemsidan.

Mvh Styrelsen

EL Debitering

Som många nu sett så har vi el debitering som är den faktiska kostnaden vi de facto betalar för elen
Det blev en ganska kraftig skillnad mot tidigare, men i slutänden är det vi medlemmar som måste betala alla kostnader. Elen för Oktober blir billigare 1,91:- / kWh.
Ni som känner att det blev en stor höjning, gläd er åt att ni innan fått elen subventionerad.
Men nu måste föreningen ta ut den faktiska kostnaden. Hade vi i september tagit ut gamla priset så hade föreningen fått betala 60967:- och medlemmarna 18851:-, det fattar alla att det inte fungerar i längden!
42115:- hade runnit ur kassan i september!
Fick frågan om hur mycket solceller drar in, Oktober var det 610kWh vi sålde.

Info parkering i MOS

Parkeringslamporna i garaget har renoverats under hösten och de har nu kommit ner till plan -2, som de flesta i BRF nyttjar. Renoveringen kommer att pågå under november månad.Du får gärna hjälpa till med att få ut informationen till de boende samt informera dem om att det vore väldigt uppskattat om de istället kan parkera på plan -1. Om det är några som absolut vill stå kvar på plan -2 så önskar vi i så fall de istället parkerar i zon C.

Åtgärder OVK

Åtgärder på ventilation för att få vår OVK besiktning godkänd
gör att tillträde kommer att behövas enligt nedan.
i Port 6 kommer åtgärder utföras 19/10 och 20/10 Onsdag och Torsdag
i Port 8 20/10 och 21/10 Torsdag och Fredag Detta gäller lägenheterna.
Radhusen kommer troligen att jobbas med från och med onsdag 26/10
mer exakt tid kommer aviseras i nästa vecka.
Detta innebär att ni som inte kan vara hemma, måste lämna låsen i serviceläge,
om det av någon anledning inte går att få tillträde sagda dagar måste ni meddela
mig på tommy@stjarnkikaren.se då detta är obligatoriskt måste vi ha tillträde
till alla lägenheter.
MVH
Tommy
Vicevärd