Avgifts höjning

Information om avgiftshöjning
Bästa medlemmar, 

Inför 2023 har styrelsen beslutat att höja avgiften för bostäderna med 10%. Detta beror främst på tre saker:

– Stigande räntor
– Stigande fjärrvärme- och vattenkostnader
– Stigande elkostnader

Ingen har undgått att det pågår ett krig i Europa och inflationen är den högsta som denna förening har sett.
Den har lett till ökade kostnader och då styrelsen har ansvar för god ekonomi så har vi bestämt att ta detta steg.
Föreningen har god buffert för att kunna ta ut svängarna men vi vill inte tömma våra reserver så en avgiftsjustering behövs för att möta de utmaningar vi står inför 2023.
Vi i styrelsen arbetar med att hålla ned kostnaderna och minimera framtida avgiftshöjningar.
Vi kan dock inte utesluta framtida justeringar på avgiften då ingen med säkerhet kan säga hur länge detta ekonomiska läge kommer att vara.

Vi tog nyligen beslutet att sluta subventionera elkostnaden för medlemmarna. Från och med den 1 september 2022 betalar alla den faktiska kostnaden för den el vi förbrukar. Den investering som föreningen gjorde i solceller kommer inte att användas till att subventionera medlemmarnas elpris utan till att bekosta framtida gemensamma kostnader och investeringar. Elpriset som föreningen betalar till Vattenfall är ett rörligt pris men det pris som medlemmarna kommer att betala blir ett genomsnittligt pris baserat på den faktiska kostnaden för elförbrukning och skatter.
Avier för elkostnader kommer att gå ut separat varje månad en till två månader i efterskott.

Vi har för närvarande en rörlig ränta och strävar efter att binda den på sikt. Men då världsläget redan var oroligt när det var dags för oss att omförhandla våra räntor ansåg styrelsen att det inte var aktuellt

att binda sig till skyhöga räntor när ingen med säkerhet kan säga hur länge detta krig och inflationsläget kommer att fortsätta.

Vi har också upplevt ökad vandalism i föreningen, vilket har medfört ökade underhållskostnader.
För att få bukt med problemet har vi ändrat våra koder och satt upp fler övervakningskameror.

Kostnaden för fjärrvärme kommer att stiga kraftigt de närmaste 3 åren, även vattenkostnaderna kommer att höjas och i tillägg har sophämtningen ökat det senaste året.
Vi jobbar kontinuerligt med de olika avtal vi har och håller er uppdaterade med mer info.
Lite info om skillnaden för föreningen angående el finns på hemsidan.

Mvh Styrelsen

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *