Dusch Vägg

Hej!
Tänker beställa lister till duschväggar har fått styckepris Magnetlistpar 390:-
Släplist 112:- /st 224:- / par.
Priserna är inklusive moms.
Vi får bättre pris ju fler vi beställer, så jag tänkte kolla intresse ifrån er boende hur många som är intresserade av att köpa nya lister.
Svara gärna till tommy@stjarnkikaren.se så jag får en uppfattning, sedan gör jag ett beställnings formulär som de intresserade kan beställa genom.

Om ni har raka dusch väggar skall släp listen passa om glaset är 6mm
Om jag är rätt informerad så är alla släp lister 90cm sedan kapar man dom i rätt längd.

Tommy Carlström
Vicevärd
087718888

Fasadrenoveringen.

Kära medlemmar,
Fasadrenoveringen har varit en stor fråga i två år och fortfarande 
finns det medlemmar som har missat informationen om varför denna 
fasadrenovering pågår. Med detta brev vill vi från styrelsens sida 
klargöra några av de frågor och funderingar som en del av er har.
Vi kommer inte kunna ge tillfredsställande svar på alla frågor men vi 
ska göra så gott vi kan.
Vid 5-årsbesiktningen upptäckte Peab att fasaden de byggt hade blivit 
fuktskadad pga. undermåligt material från en underleverantör. De tog 
kontakt med underleverantören och kom överens med dess 
försäkringsbolag om att fixa detta åt oss under garantin. Det finns 
många föreningar i Sverige som måste göra om sina fasader och vi hade 
tur att vi inte behövde kämpa för att få det åtgärdat eftersom Peab 
ville åtgärda det utan att vi behövde övertala dem.
Styrelsen informerades av Peab om att de kommer att fixa detta och 
att underleverantörens försäkring skulle stå för kostnaden. I det 
skedet fanns det fyra val för styrelsen. Ett var att låta Peab 
genomföra det under garantin. Ett annat var att sätta sig emot Peab 
och göra om det till en kostnad för föreningen, vilket föreningen 
inte har resurser till och vilket hade lett till höjda avgifter. Ett 
tredje alternativ hade varit att sätta sig emot Peab och inte göra 
något med fasaden eftersom det skulle vara för obekvämt för 
medlemmarna att renovera den. Detta skulle dock leda till högre 
framtida kostnader då fuktskadan bara blir värre samtidigt som 
hälsoriskerna ökar om man lever i en fuktskadad byggnad. Detta var 
inte ett alternativ för oss. Ett fjärde alternativ hade varit att 
låta Peab göra om fasaden under garantin men kräva ersättning.
Efter att ha tittat på lagar och liknande fall som gått till rätten 
blev det tydligt att detta inte var ett aktuellt alternativ heller.
Enligt lagen såsom vi tolkar den har Peab rätt att göra om utsidan 
utan att ge oss kompensation. Att dra Peab inför rätta när lagen är 
på deras sida är heller inget som föreningen har råd med - om vi 
förlorar är det vi medlemmar i föreningen som får ta kostnaden.
Vi kontaktade flera advokater och alla hade samma bedömning, dvs. att 
lagen är på Peabs sida.
Styrelsen valde väg nummer ett då det var den som var bäst för alla. 
Styrelsen informerade under årsstämman för två år sedan om att 
fasadrenoveringen skulle ske.
När ombyggnaden av port 6 inleddes tog både uppstarten och processen 
längre tid än väntat på grund av alla tillstånd som måste vara på 
plats och covidpandemin som lamslog många delar av logistiken. Port 6 
tog nästan ett år. Vi förstår den frustration som flera medlemmar 
uttryckte under förra årsstämman. Att ha sina fönster stängda under 
ett helt år under covid-pandemin var extra svårt då man jobbade 
hemifrån och hade väldigt lite socialt umgänge. Vi förstår att det 
var olyckligt att pandemin kom i vägen och gjorde situationen extra 
svår men det var något som varken Peab eller styrelsen hade kunnat 
förutspå.
För att minska det mänskliga lidandet har Peab och styrelsen kommit 
överens om en mer kontinuerlig dialog mellan Peab och föreningen och 
att man kommer lägga till åtgärder som ska säkerställa att tidsplanen 
hålls bättre denna gång. De kommer framför allt att jobba i flera lag 
så att arbetet kan ske på flera fronter samtidigt.
Peab har informerat om ett möjligt avslut på arbetet mot slutet av 
sommaren eller början av hösten. Som det såg ut under sista mötet så 
står den tidsplanen fortfarande fast.
Allt kan göras bättre, även styrelsens agerande, så när några 
medlemmar hade idéer om hur vi kunde få ersättning från Peab skapades 
en kommitté som fick förhandla med Peab. Tyvärr gav detta inget 
resultat då Peab hänvisade till lagen och sina advokater och vare sig 
föreningen eller de medlemmar från port 6 som ville ha ersättning 
hade tid eller råd att driva ett fall i rätten där vi står på fel 
sida av lagen.
För fasadrenoveringen av port 8 har vi i styrelsen därför fokuserat 
på att få den avklarad så fort som möjligt.
Fasadrenoveringen kommer att ske på det sätt att först byggs en 
ställning. För att inte skada fönster, skydda från damm och för att 
kunna trygga integriteten kommer fönstren tejpas igen med vit plast. 
Sedan kommer väggen att tas bort och det är i detta skede, i början 
av renoveringen, som det blir mest buller. Därefter kommer det 
bakomliggande fasadmaterialet att inspekteras och fuktskadan som 
skett kommer att repareras. Det är denna fas som är mest osäker 
tidsmässigt eftersom det är här man upptäcker skadans omfattning och 
kan göra en mer exakt beräkning av hur lång tid renoveringen kommer 
att ta. Detta steg är det mest avgörande för att arbetet ska vara 
avklarat mot slutet av sommaren eller början av hösten. Efter att man 
åtgärdat fuktskadan kommer man att bygga upp fasaden igen.
Under hela byggtiden kan det förekomma buller men det är mest 
intensivt i början. Man ska ta bort vaser och tavlor från väggarna 
och fönsterbrädorna eftersom vibrationen kan göra att dessa ramlar.
Upptäcks vatten eller sprickor i väggen ska det anmälas till 
styrelsen och Tommy omgående. Det ligger i allas intresse att 
fasadrenoveringen blir gjord. Framför allt är det viktigt att veta 
att man inte är ensam i detta utan att det drabbar oss alla och 
tillsammans ska vi så snabbt som möjligt ta oss ur detta.

Stämma 2022

13/6-2022 18:30 så har vi årets stämma på restaurang Taste Vattenfall huset.

Här kommer de dokument som medlemmarna behöver ta del av att presenteras.
Har du förslag till ändringar / förbättringar m.m. så är du välkommen att maila dessa till
styrelsen@stjarnkikaren.se.

Om du känner att du kan bidra till vår förening som styrelse medlem, så ta kontakt med valberedningen.
magnus.larsson.mail@gmail.com
tommy@sjarnkikaren.se

Fasadrenoveringen

Information angående fasadrenoveringen, som syns så har ställningen börjat byggas.
Förhoppningen är att detta skall vara klart till början av Augusti, men vi får vara beredda på
att detta kan bli förlängt.

Balkonger bör rensas snarast, det finns ett utrymme på plan 7 som kan utnyttjas för förvaring.
Ta kontakt med mig så hjälper jag till att öppna utrymmet. vicevard@stjarnkikaren.se eller
08/771 88 88.


Byggets arbetstider är 7:00-16:00 då arbete får ske.

Som jag tidigare meddelat så kommer Peab vilja fota i lägenheterna, för att ha
dokumenterad status på skick innan bygget dras i gång.

Styrelsen kommer ha daglig kontakt med Platschef från Peab, så uppstår frågor, meddela
styrelsen / vicevärd så tar vi upp dessa med Platschefen.
2022-03-07 OVK Viktigt!

På måndag den 7/3-22 startar OVK Besiktningen
Den börjar i port 8 7/3 Sedan port 6 8/3
Radhusen 9/3.
Är du hemma eller lämnar låset i service läge så behöver du inte lämna nyckel enligt aviseringen.

Nedan kan du ladda ner din avisering:
Aviseringar

Uppdatering Fasadrenoveringen.

Hej och God Fortsättning,

Sent omsider kommer en uppdatering gällande föreningens ärende gentemot PEAB. Det finns ännu ingen ny plan för start av renoveringen av fasaden på port 8 presenterad av PEAB.

PEAB har i två omgångar fått krav framförda från föreningen men har ännu inte responderat. Bifogat finns de två formella brev som skickats. I en separat bilaga finns också alla individuella krav från de boende sammanställda, men den delas inte här eftersom den innehåller personlig information för berörda individer.

Vänligen

Styrelsen genom Fredrik Westlund

Breven:

Brev 2021-09-29
Brev 2021-10-08