Stämma 2022

13/6-2022 18:30 så har vi årets stämma på restaurang Taste Vattenfall huset.

Här kommer de dokument som medlemmarna behöver ta del av att presenteras.
Har du förslag till ändringar / förbättringar m.m. så är du välkommen att maila dessa till
styrelsen@stjarnkikaren.se.

Om du känner att du kan bidra till vår förening som styrelse medlem, så ta kontakt med valberedningen.
magnus.larsson.mail@gmail.com
tommy@sjarnkikaren.se

Fasadrenoveringen

Information angående fasadrenoveringen, som syns så har ställningen börjat byggas.
Förhoppningen är att detta skall vara klart till början av Augusti, men vi får vara beredda på
att detta kan bli förlängt.

Balkonger bör rensas snarast, det finns ett utrymme på plan 7 som kan utnyttjas för förvaring.
Ta kontakt med mig så hjälper jag till att öppna utrymmet. vicevard@stjarnkikaren.se eller
08/771 88 88.


Byggets arbetstider är 7:00-16:00 då arbete får ske.

Som jag tidigare meddelat så kommer Peab vilja fota i lägenheterna, för att ha
dokumenterad status på skick innan bygget dras i gång.

Styrelsen kommer ha daglig kontakt med Platschef från Peab, så uppstår frågor, meddela
styrelsen / vicevärd så tar vi upp dessa med Platschefen.
2022-03-07 OVK Viktigt!

På måndag den 7/3-22 startar OVK Besiktningen
Den börjar i port 8 7/3 Sedan port 6 8/3
Radhusen 9/3.
Är du hemma eller lämnar låset i service läge så behöver du inte lämna nyckel enligt aviseringen.

Nedan kan du ladda ner din avisering:
Aviseringar

Uppdatering Fasadrenoveringen.

Hej och God Fortsättning,

Sent omsider kommer en uppdatering gällande föreningens ärende gentemot PEAB. Det finns ännu ingen ny plan för start av renoveringen av fasaden på port 8 presenterad av PEAB.

PEAB har i två omgångar fått krav framförda från föreningen men har ännu inte responderat. Bifogat finns de två formella brev som skickats. I en separat bilaga finns också alla individuella krav från de boende sammanställda, men den delas inte här eftersom den innehåller personlig information för berörda individer.

Vänligen

Styrelsen genom Fredrik Westlund

Breven:

Brev 2021-09-29
Brev 2021-10-08

Ang fasadrenoveringen.

I senaste styrelsemötet så behandlades återigen frågan om fasadrenoveringen. Arbetet med port 6 är nu nära slutförande och skall, enligt PEAB, vara helt klart v43.

Det finns ännu ingen presenterad plan för när arbetet på port 8 skall genomföras men styrelsen fortsätter att jaga PEAB för mer information om detta.

Frågan om ersättning för skador eller olägenheter pga renoveringen togs också upp och styrelsen beslutade att bistå alla boende som anser sig ha anspråk genom att sammanställa och framföra dessa krav till PEAB.

För det ändamålet kommer dels ett brev läggas i samtliga brevlådor på port 6, dels har ett digitalt formulär skapats för insamlande av information om vilka som ställer krav, hur stora och på vilka grunder.

Länken till detta formulär finner ni här: https://forms.gle/KTFXXXDs3qeTSR5p9

Sista svarsdatum är 24 oktober 2021. Då stängs formuläret och de krav som dittills inkommit sammanställs och förs fram till PEAB.