Kontroll StoEco Board

Detta gäller bara lägenheter!

Som vi tidigare sett info om så skall StoEco Board skivor fukttestas i vissa lägenheter Dessa aviseras var för sig.   Lite info nedan om vad detta andlar  om?

Jo man har konstaterat att vissa av dessa isolerings skivor inte håller måttet, och kan samla på sig fukt, man vet inte säkert om vi är drabbade, och därför skall stickprov tas i vissa lägenheter.
Lite information om Skivorna: 

Om ni inte kan vara hemma den dagen STO ska göra sin provtagning kan ni ställa dörren i serviceläge. Se infoblad nedan:

Lite allmän info om vad som kommer att göras i berörda lägenheter:

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *