Ang fasadrenoveringen.

I senaste styrelsemötet så behandlades återigen frågan om fasadrenoveringen. Arbetet med port 6 är nu nära slutförande och skall, enligt PEAB, vara helt klart v43.

Det finns ännu ingen presenterad plan för när arbetet på port 8 skall genomföras men styrelsen fortsätter att jaga PEAB för mer information om detta.

Frågan om ersättning för skador eller olägenheter pga renoveringen togs också upp och styrelsen beslutade att bistå alla boende som anser sig ha anspråk genom att sammanställa och framföra dessa krav till PEAB.

För det ändamålet kommer dels ett brev läggas i samtliga brevlådor på port 6, dels har ett digitalt formulär skapats för insamlande av information om vilka som ställer krav, hur stora och på vilka grunder.

Länken till detta formulär finner ni här: https://forms.gle/KTFXXXDs3qeTSR5p9

Sista svarsdatum är 24 oktober 2021. Då stängs formuläret och de krav som dittills inkommit sammanställs och förs fram till PEAB.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *