Stamspolning och epidemin

Det har ställts ett par frågor från medlemmar med anledning av den kommande stamspolningen och den pågående epidemin.

Styrelsens inställning är självfallet att det skulle ha varit att föredra om stamspolningen kunde ha skett vid ett annat tillfälle. Att vänta innebär dock en risk, då det tidigare har konstaterats att det funnits brister i VA-systemet och att vi snart passerar femårs-garantins slut. Det är därmed viktigt att få stamspolningen och kontrollen av avloppet utförd snarast.

Som tidigare meddelats, kommer personalen som utför stamspolningen att använda skyddsklädsel. Detta för både personalens och de boendes skull. Det finns inget behov under stamspolningen av att de boende har kontakt med personalen, utan det går utmärkt att vara kvar i bostaden i ett annat rum än där stamspolningen sker.

Frågan om personalen via sin skyddsutrustning skulle kunna överföra smitta från en smittad i en bostad till en annan bostad har uppkommit. Då personalen inte kommer att ha direktkontakt med de boende, skulle det i så fall kräva att smitta i en bostad skulle överföras på personalens skyddsutrustning och därefter överföras från skyddsutrustningen till en annan bostad för att därefter smitta den boende i den andra bostaden. Sådan överföring i flera led är helt osannolik.

Styrelsen vill i sammanhanget påminna om att både föreningens stadgar och bostadsrättslagen ger föreningen rätt till tillträde i bostaden när service som stamspolning skall utföras.

Bookmark the permalink.

2 Responses to Stamspolning och epidemin

  1. Shikha says:

    Hi

    Virus surface transmission is still possible even if they are wearing protective equipments. In that case, they need to sanitize their equipments before and after entering each apartment, then only the chances for virus transmission decrease. So, if this can be ensured! Right now, it is like a panic situation for people who are at high risk of getting infected by the coronavirus.

  2. The possibility of virus transmission in this case is extremely low.

    If there is no direct contact between the service personnel and the inhabitant of the apartment, there is no risk of infection.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *